Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo

Ailddarganfod un o fy hoff leisiau barddonol

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi mwynhau darllen y clasuron yn ystod ei gwyliau yn Aberdaron

Uchafbwyntiau mewn llyfrau a recordiau yn 2022 – a’r anrheg Nadolig perffaith!

Francesca Sciarrillo

Y Bwthyn gan Caryl Lewis a’r albwm Blomonj gan Melyn Melin yw rhai o ffefrynnau colofnydd Lingo360
Francesca Sciarrillo gyda'i theulu adeg y Nadolig

Kindle? Dim diolch!

Francesca Sciarrillo

Mae’n llawer gwell gan golofnydd Lingo360 gael llyfr go iawn na darllen ar sgrin

Llyfrau – yr anrhegion Nadolig perffaith

Francesca Sciarrillo

Hoff lyfrau colofnydd Lingo360 i roi yn anrhegion
Francesca Sciarrillo, chwith, efo'r awdures Bethan Gwanas

Er gwaethaf pawb a phopeth, rydyn ni yma o hyd

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn siaradwr gwadd mewn digwyddiad gyda Menter Iaith Fflint a Wresam

Dan ni wedi ‘Ennill yn Barod’

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n rhannu ei hoff ganeuon i ddathlu Tîm Cymru yng Nghwpan y Byd
Francesca gyda llyfr Gwenllian Ellis

Y llyfr sydd wedi troi fy mhen

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n cael blas ar lyfr Gwenllian Ellis Sgen i’m Syniad: Snogs, Secs a Sens

Celf, Caneuon, a Chanwr Chwedlonol

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 aeth i weld un o’i hoff artistiaid Bob Dylan yng Nghaerdydd

Dathlu artistiaid arbrofol ar Radio Cymru

Francesca Sciarrillo

Cafodd colofnydd Lingo360 y cyfle i ddewis cân fel rhan o’r eitem ‘Cenfigan’ ar sioe Georgia Ruth

Dach chi’n ddigon dewr i ddarllen llyfr arswyd?

Francesca Sciarrillo

Ar noson dywyll, wyntog mae colofnydd Lingo360 yn cael ei harswydo gan Pumed Gainc y Mabinogi