Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo

Rhai o fy hoff leisiau llenyddol o bedwar ban byd

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar lyfrau sydd wedi cael eu cyfieithu y tro yma

Radio Cymru yn cadw cwmni yn y car ac ar fy nhaith i ddysgu’r iaith

Francesca Sciarrillo

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn dweud beth sydd wedi helpu hi i ddysgu Cymraeg

Artist Americanaidd yn adrodd cerddi Cymro

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 Francesca Sciarrillo sy’n dweud beth fyddai ei gig delfrydol

Her hudolus yn creu rhestr o ganeuon hafaidd

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 Francesca Sciarrillo sy’n edrych ar rai o’i hoff ganeuon

Anrhegion o Aberystwyth – pasta, a mwy o basta!

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod i Aberystwyth ac wedi dod o hyd i siop sy’n gwerthu bwyd Eidalaidd

Braint fy mywyd yn ymuno â’r Orsedd yn Nhregaron

Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo sy’n disgrifio’r profiad o gael ei hurddo i’r Orsedd yn ei cholofn y tro yma

Mynd ar wyliau rhwng tudalennau llyfrau hafaidd

Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo sy’n edrych ar ddau lyfr yn ei cholofn wythnos yma

Fy nhaith i ddysgu’r iaith

Francesca Sciarrillo

Colofn newydd gan Francesca Sciarrillo, enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd 2019