Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo

Dychwelyd i Roma i weld Bob Dylan – a llond siwtcês o lyfrau!

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn mynd i weld un o’i hoff artistiaid yn y ddinas sy’n agos iawn at ei chalon

Dathlu Wythnos Siopau Llyfrau Annibynnol 

Francesca Sciarrillo

Mae mynd i siop lyfrau Cymraeg leol yn gyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg, meddai colofnydd Lingo360

Mentro i fyd barddoniaeth

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi penderfynu darllen rhywbeth ychydig yn wahanol – ac sy’n codi ofn arni!
Francesca Sciarrillo

Atgofion melys o fynd i Eisteddfod yr Urdd am y tro cyntaf

Francesca Sciarrillo

Roedd colofnydd Lingo360 wedi ennill Medal y Dysgwyr yn 2019 sydd wedi ‘newid ei bywyd yn llwyr’

Gŵyl Fwyd a Salem ar y traeth!

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn mwynhau bwyd da yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon

Cyfnod cyffrous yn y byd llenyddol  

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn edrych mlaen at y cyfnod gwobrau lle fydd sawl llyfr yn cael sylw arbennig

O glywed Casserole Efeilliaid i wylio’r rhaglen Curadur  

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn mwynhau cerddoriaeth Datblygu wrth wylio rhaglen am y band

Dad, DIY a sgandal Laura Ashley!     

Francesca Sciarrillo

Pam mae colofnydd Lingo360 yn teimlo mor euog?!

Cael hwyl wrth wrando ar raglen Ffion a darllen Mori

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn gwrando ar raglen radio Ffion Dafis a darllen ei llyfr