Cael fy nghludo i fyd arall ar Reilffordd Ffestiniog

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei daith ar y trên stêm yn ardal Eryri

Castell Ogwr a’r ‘Ladi Wen’

John Rees

Mae John Rees yn adrodd hanes Castell Ogwr a’r Ladi Wen, ysbryd oedd yn gwarchod trysorau’r castell

Hwyl gyda geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Y dasg y tro yma – dach chi wedi cael eich arestio ac mae eich ffrind eisiau gwybod pam!

Dwi’n hoffi… gyda Sophie Mensah

Bethan Lloyd

Mae Sophie Mensah yn actor. Mae hi’n actio’r cymeriad Maya Cooper yn Pobol y Cwm

Newyddion yr Wythnos (Medi 23)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Dyma dasg arall gan Pegi Talfryn. Beth am ysgrifennu am sgwrs ffôn eich ffrind?

Llyfrau i gadw’r haf yn fyw am ychydig hirach

Francesca Sciarrillo

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar dri llyfr mae hi wedi mwynhau eu darllen dros yr haf

Myfyrdodau wrth ymweld â Chastell Cricieth

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei daith i’r castell ar ddiwrnod gwlyb

Siaradwr newydd yn darganfod “angerdd” am ysgrifennu yn y Gymraeg

Dechreuodd Sophie Roberts o Drelawnyd ddysgu Cymraeg gyda Choleg Cambria bedair blynedd yn ôl, pan ymunodd â dosbarth canolradd yn Nhreffynnon

Newyddion yr Wythnos (Medi 16)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd