Stori gyfres: Y Gacen Gri

Pegi Talfryn

Dyma ail ran stori gyfres newydd gan Pegi Talfryn sydd wedi’i gosod yng Nghaerdydd

Cyhoeddi enillwyr Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn

Isabella Colby Browne sydd wedi ennill Medal Bobi Jones a Melody Griffiths enillodd Fedal y Dysgwyr

“Mynd amdani a dechrau nawr!” – siaradwr Cymraeg newydd yr Urdd

Heddiw (dydd Mercher, Mai 29), mae’r Urdd yn dathlu siaradwyr Cymraeg newydd

Canu Gyda Fy Arwr – rhaglen i gynhesu’r galon

Mark Pers

Yr arwr y tro yma ydy Elidyr Glyn, prif leisydd a chyfansoddwr y band Bwncath

Pwy fydd enillwyr Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones eleni?

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd ym Meifod heddiw (dydd Mercher)

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Disgrifiwch goeden i rywun sy erioed wedi gweld un o’r blaen!

Yr her o gerdded pob bryngaer hynafol yng ngogledd Cymru

Gill Yates

Mae Gill Yates wedi ysgrifennu am ei theithiau cerdded i weld y bryngaerau – mae 30 yn y gogledd!

Bwyd môr sy’n tynnu dŵr i’r dannedd

Bethan Lloyd

Mae Cwmni Bwyd Môr Menai ym Mangor eisiau annog mwy o bobl i fwynhau pysgod a bwyd môr

Ffynnon gudd Cwmtwrch

John Rees

John Rees sy’n dweud hanes rhai o’r trefi sba oedd yn boblogaidd yn Oes Fictoria
Rishi Sunak

Newyddion yr Wythnos (25 Mai)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd