lingo+

Y cylchgrawn digidol i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Castell Ogwr a’r ‘Ladi Wen’

John Rees

Mae John Rees yn adrodd hanes Castell Ogwr a’r Ladi Wen, ysbryd oedd yn gwarchod trysorau’r castell

Dwi’n hoffi… gyda Sophie Mensah

Bethan Lloyd

Mae Sophie Mensah yn actor. Mae hi’n actio’r cymeriad Maya Cooper yn Pobol y Cwm

Colofn lyfrau

Mae’r golofn yma yn edrych ar lyfrau i siaradwyr newydd o’r gyfres Amdani

Helo, bawb!

Bethan Lloyd

Os dach chi’n dod i’r Eisteddfod cofiwch ddod draw i ddweud helo wrth lingo newydd!

Stori gyfres – Y Dawnswyr

Pegi Talfryn

Dyma drydedd ran y stori gan y tiwtor Cymraeg ac awdur Pegi Talfryn

Cwpan Rygbi’r Byd ar daith i Ffrainc

Mae Sarra Elgan yn mynd i Ffrainc i gyflwyno rhaglenni rygbi S4C yn ystod Cwpan y Byd

Planhigion sy’n siarad â’i gilydd

Iwan Edwards

Yn ei golofn y tro yma, mae Iwan Edwards yn dweud sut mae planhigion yn cyfathrebu gyda’i gilydd

Chwedl Derwen Myrddin

John Rees

Y tro yma mae John Rees yn edrych ar hanes tref Caerfyrddin a choeden Derwen Myrddin

Dw i’n hoffi… gyda Rhian Cadwaladr

Awdur ac actor ydy Rhian Cadwaladr. Mae hi’n byw yn Rhosgadfan wrth ymyl Caernarfon…

Crwydro ardal yr Eisteddfod

Gwydion Tomos

Mae Gwydion Tomos o gwmni Ar y Trywydd yn dweud lle mae o’n hoffi cerdded yn Llŷn ac Eifionydd