Oeddech chi’n gwybod bod gan Gymru lawer o drefi sba oedd yn boblogaidd yn Oes Fictoria? Efallai bod chi wedi clywed am rai ohonyn nhw ond mae ambell un – fel Ffynnon Cwmtwrch – wedi mynd yn angof.