Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Sut wyt ti’n medru perswadio pobl i dy hoffi di? 

Hanes y dref hynafol ger y ffin â Chymru a Lloegr

Irram Irshad

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 wedi bod i Gas-gwent yn Sir Fynwy

Dach chi eisiau cyfle i holi Angharad Tomos?

Bethan Lloyd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu digwyddiad i ddysgwyr efo’r awdur ac ymgyrchydd iaith

Gweiadur (Rhan 1): Fy hoff wefan Gymraeg!

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut mae’r wefan wedi ei helpu gyda dysgu’r iaith

Cadw enwau’r hen lwybrau ar gof a chadw

Dr James January-McCann

Colofnydd Lingo360 sy’n edrych ar y gwahanol enwau am ‘lwybr’ yn Gymraeg

Edefyn Heddwch: “gwnewch y pwythau bychain”

Francesca Sciarrillo

Mae Francesca wedi cymryd rhan mewn gweithdy creadigol wedi’i drefnu gan yr artist Bethan Hughes

Hanna – nofel hanesyddol am forwyn yn Llanberis

Cyfle i ennill copi o lyfr Rhian Cadwaladr i ddysgwyr am ferch ifanc mewn pentref chwarelyddol

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Dach chi wedi creu rhywbeth arloesol. Be dach chi’n mynd i wneud?

Yr heriau sy’n wynebu gofalwyr di-dâl

Irram Irshad

Mae Wythnos Gofalwyr yn codi ymwybyddiaeth am y cyfraniad maen nhw’n gwneud i deuluoedd a chymunedau

Creaduriaid y nos

Iwan Edwards

Dych chi’n gwybod pa anifeiliaid sy’n dod i’ch gardd gyda’r nos?

Lingo+

Erthyglau o gylchgrawn Lingo Newydd i danysgrifwyr

Dw i’n hoffi… gyda Melanie Owen

Mae hi’n ferch fferm sy’n dod o Gapel Seion ger Aberystwyth ac yn un o gyflwynwyr y rhaglen Ffermio

Stori gyfres: Y Gacen Gri

Pegi Talfryn

Dyma ail ran stori gyfres newydd gan Pegi Talfryn sydd wedi’i gosod yng Nghaerdydd

Canu Gyda Fy Arwr – rhaglen i gynhesu’r galon

Mark Pers

Yr arwr y tro yma ydy Elidyr Glyn, prif leisydd a chyfansoddwr y band Bwncath

Bwyd môr sy’n tynnu dŵr i’r dannedd

Bethan Lloyd

Mae Cwmni Bwyd Môr Menai ym Mangor eisiau annog mwy o bobl i fwynhau pysgod a bwyd môr

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Newyddion yr Wythnos Mehefin 15

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Newyddion yr Wythnos (8 Mehefin)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Taset ti’n gallu byw dy fywyd tu fewn i ffilm, pa ffilm fyddai hi?

Tyndyrn: Hanes yr Hen Orsaf

Irram Irshad

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod ar daith yn ôl mewn amser ar hyd y rheilffyrdd ac Afon Gwy
Donald Trump

Newyddion yr Wythnos (1 Mehefin)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Cyhoeddi enillwyr Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn

Isabella Colby Browne sydd wedi ennill Medal Bobi Jones a Melody Griffiths enillodd Fedal y Dysgwyr

“Mynd amdani a dechrau nawr!” – siaradwr Cymraeg newydd yr Urdd

Heddiw (dydd Mercher, Mai 29), mae’r Urdd yn dathlu siaradwyr Cymraeg newydd

Pwy fydd enillwyr Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones eleni?

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd ym Meifod heddiw (dydd Mercher)

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Disgrifiwch goeden i rywun sy erioed wedi gweld un o’r blaen!