Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Dan ni wedi ‘Ennill yn Barod’

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n rhannu ei hoff ganeuon i ddathlu Tîm Cymru yng Nghwpan y Byd
Dafydd Iwan a thîm cYMRU

Dw i’n hoffi… bwyd!

Y canwr Dafydd Iwan sy’n siarad am ei atgofion bwyd wythnos yma…
Francesca gyda llyfr Gwenllian Ellis

Y llyfr sydd wedi troi fy mhen

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n cael blas ar lyfr Gwenllian Ellis Sgen i’m Syniad: Snogs, Secs a Sens

Canu i ddathlu Cwpan y Byd

Bethan Lloyd

Cyfle i chi ddysgu rhai caneuon Cymraeg

‘Siarad’ gyda dysgwyr

Bethan Lloyd

Apêl am siaradwyr Cymraeg

Celf, Caneuon, a Chanwr Chwedlonol

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 aeth i weld un o’i hoff artistiaid Bob Dylan yng Nghaerdydd

Newyddion yr wythnos (Tachwedd 5)

Gyda geirfa i ddysgwyr

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Dathlu artistiaid arbrofol ar Radio Cymru

Francesca Sciarrillo

Cafodd colofnydd Lingo360 y cyfle i ddewis cân fel rhan o’r eitem ‘Cenfigan’ ar sioe Georgia Ruth

Dach chi’n barod i gael eich dychryn?

Yr awdur Elidir Jones sy’n ateb cwestiynau am ei gyfrol o straeon ysbryd, Sgrech y Creigiau

Addysg Gymraeg i bawb

Mae ymgyrch yn cael ei lansio heddiw (dydd Mawrth, Hydref 25)

Dach chi’n ddigon dewr i ddarllen llyfr arswyd?

Francesca Sciarrillo

Ar noson dywyll, wyntog mae colofnydd Lingo360 yn cael ei harswydo gan Pumed Gainc y Mabinogi

Lliwio llwyddiant tim pêl-droed Cymru

Bethan Lloyd

Mae’r darlunydd Anne Cakebread wedi creu llyfr sy’n cynnwys geirfa o dermau pêl-droed yn y Gymraeg
Francesca Sciarrillo, chwith, efo'r awdures Bethan Gwanas

Dysgu mwy am ‘hanas Gwanas’

Francesca Sciarrillo

Roedd colofnydd Lingo360 wedi croesawu’r awdures Bethan Gwanas i Lyfrgell yr Wyddgrug yr wythnos hon
Amy Dowden

Amy Dowden yn siarad am ddysgu Cymraeg a chyflwr Crohn’s

Alun Rhys Chivers

Roedd y ddawnswraig yn cyflwyno dwy wobr yng ngwobrau BAFTA Cymru nos Sul (Hydref 9)
Joanna Scanlan

Pobol fel Joanna Scanlan “ydi dyfodol yr iaith”

Alun Rhys Chivers

Aran Jones a Joanna Scanlan yn siarad â Lingo360 am ddysgu Cymraeg

Pennod newydd ar fy nhaith dysgu

Francesca Sciarrillo

Mae hi wedi bod yn wythnos fawr i golofnydd Lingo360 wrth iddi ddysgu ei gwers gyntaf