Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Arddangosfa o ffotograffau yn edrych ar hanes y diwydiant glo

Aelodau o Glwb Camera Maesycwmer yn Sir Caerffili sydd wedi tynnu’r lluniau ar gyfer yr arddangosfa

Lansio Lingo+

Roedd Bethan Lloyd, golygydd Lingo Newydd a Lingo360, yn sgwrsio â’r colofnydd Francesca Sciarrillo

Newyddion yr Wythnos (Mehefin 3)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Lansio Lingo+ yn Llanymddyfri

Mae adnodd newydd ar gael heddiw (dydd Iau, Mehefin 1) i helpu siaradwyr newydd i ddysgu Cymraeg
Francesca Sciarrillo

Atgofion melys o fynd i Eisteddfod yr Urdd am y tro cyntaf

Francesca Sciarrillo

Roedd colofnydd Lingo360 wedi ennill Medal y Dysgwyr yn 2019 sydd wedi ‘newid ei bywyd yn llwyr’

Medalau’r dysgwyr i Gwilym Morgan ac Yvon-Sebastien Landais

Medal y Dysgwyr i Gwilym, a Medal Bobi Jones i Seb

Dathlu llwyddiant enillwyr cystadlaethau dysgwyr Eisteddfod yr Urdd

Medalau i Gwilym Morgan ac Yvon-Sebastien Landais (Seb)

Newyddion yr Wythnos (Mai 27)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Dysgwr o Galiffornia yn dod i Gymru am y tro cyntaf

Mae Pawlie Bryant wedi bod ar ‘anturiaeth Gymreig wallgof’

Newyddion yr Wythnos (Mai 20)

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Lingo+

Erthyglau o gylchgrawn Lingo Newydd i danysgrifwyr

Byd natur yn deffro!

Gwydion Tomos

Gwydion Tomos yn dweud lle mae o’n hoffi mynd i gerdded yn y gwanwyn.

Yr achos dros dyfu bwyd ein hunain

Iwan Edwards

Dach chi’n tyfu llysiau yn eich gardd?

Eich tudalen chi

Eich llythyrau a cherddi chi.

Croesawu’r gwanwyn efo llyfr yn eich llaw!

Francesca Sciarrillo

Mae Francesca Sciarrillo yn rhoi awgrymiadau am lyfrau i’w darllen yn ei cholofn y tro yma.

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Gŵyl Fwyd a Salem ar y traeth!

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn mwynhau bwyd da yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon

Newyddion yr Wythnos (Mai 13)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Cyfnod cyffrous yn y byd llenyddol  

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn edrych mlaen at y cyfnod gwobrau lle fydd sawl llyfr yn cael sylw arbennig

Drama ffantasïol sy’n mynd â ni o dan y môr

Bethan Lloyd

Mae Imrie yn addas i ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg

Newyddion yr Wythnos (Mai 6)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Joe Ledley yn dangos ei sgiliau oddi ar y cae pêl-droed

Mae’r peldroediwr yn un o sêr y gyfres newydd o Iaith ar Daith

Sain Ffagan: Dysgu Cymraeg wrth ofalu am adeiladau hanesyddol

Mae Matthew Roberts yn gweithio fel saer maen yn Amgueddfa Werin Cymru

Newyddion yr Wythnos (Ebrill 29)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

O glywed Casserole Efeilliaid i wylio’r rhaglen Curadur  

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn mwynhau cerddoriaeth Datblygu wrth wylio rhaglen am y band

Sain Ffagan – cyfle i  ddysgu a siarad Cymraeg

Roedd Martyn Jones yn arfer bod yn dditectif gyda Heddlu Gwent – nawr mae’n gweithio yn Amgueddfa We