Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Newyddion yr Wythnos (Gorffennaf 2)

…gyda geirfa i ddysgwyr

Goleuni ar ddiwedd y twnnel?

Mae Cymdeithas Twnnel y Rhondda am lansio apêl i ail-agor hen dwnnel rheilffordd

“Mae dysgu Cymraeg wedi agor y drws i’r diwylliant hyfryd yma yng Nghymru”

Bethan Lloyd

Liz Backen yw enillydd Dysgwr y Flwyddyn Dysgu Cymraeg Sir Benfro eleni

Ryan Giggs wedi ymddiswyddo

Mae ei achos llys wedi cael ei ohirio

Newyddion yr Wythnos (Mehefin 18)

…gyda geirfa i ddysgwyr

Sgwrs ar wib!

Bethan Lloyd

Dewch draw i Ŵyl Tŷ Gwyrdd yn Ninbych i ymarfer eich Cymraeg

Newyddion yr Wythnos (Mehefin 11)

…gyda geirfa i ddysgwyr
Dafydd Iwan a thîm cYMRU

Cymru’n mynd i Qatar!

Byddan nhw’n hedfan i Gwpan y Byd ar ddiwedd y flwyddyn

Monologau ‘Rownd a Rownd’ i ddathlu mis Pride

Pedwar awdur ifanc sydd wedi ysgrifennu’r monologau

Cylchlythyr

Poblogaidd

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Cyhoeddi Rhestr Fer Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol 2022

“Roedd y beirniaid yn gwbl gytûn fod y safon eleni’n uchel iawn unwaith eto”

Newyddion yr Wythnos (Mehefin 4)

… gyda geirfa i ddysgwyr

Rownd a Rownd

Bethan Lloyd

Mae Catrin Mara a Huw Llŷr Roberts yn actio yn Rownd a Rownd

Cerddor sy’n caru Cymru

Bethan Lloyd

Mae N’famady Kouyaté yn un o’r cerddorion fydd yn perfformio yng Ngŵyl Triban yn Eisteddfod yr Urdd

Nofelau Saesneg am Gymru yn gallu ysbrydoli pobol i ddysgu Cymraeg

Roedd Jen Bailey wedi darllen ‘The Grey King’ gan Susan Cooper cyn dysgu Cymraeg

Llinell amser ddigidol i gyflwyno hanes yr Urdd i bobol ifanc

Y nod ydy gwella gwybodaeth disgyblion am hanes a gwaith y mudiad
Josh Marsh

Cwrdd â Josh Marsh

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi penodi Pennaeth Gweithrediadau Pêl-droed newydd

Enillydd Medal Bobi Jones yn siarad gyda Lingo360

Bethan Lloyd

Anna Ng o Gaerdydd sydd wedi ennill Medal Bobi Jones yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych eleni

Enillydd Medal y Dysgwyr yn siarad gyda Lingo360

Bethan Lloyd

Josh Osborne o Poole sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych eleni

Cyhoeddi enillwyr Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones

Bethan Lloyd

Josh Osborne o Poole yw enillydd Medal y Dysgwyr ac Anna Ng o Gaerdydd yw enillydd Medal Bobi Jones