Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Cyfle i gwrdd ag awdures ac arwres lenyddol  

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n cwrdd ag awdures mae hi’n edmygu’n fawr – Caryl Lewis

Dewch i adnabod cyn-enillydd Dysgwr y Flwyddyn

Roedd Martyn Croydon, sy’n dod o Kidderminster yn wreiddiol, wedi ennill y gystadleuaeth yn 2013

Newyddion yr Wythnos (Ebrill 1)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Newyddion yr Wythnos (Mawrth 25)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Y Sŵn – storïau’r merched sy’n aros yn y cof

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod i’r sinema i weld y ffilm am hanes S4C

O Hong Kong i Gymru – a’r daith i ddysgu’r iaith

Roedd Maria Tong a Kwok Hung Cheung wedi symud i’r Barri yn 2020 ac maen nhw’n dysgu Cymraeg

Dewch i adnabod cyn-enillydd Dysgwr y Flwyddyn

Roedd Sandra de Pol, sy’n dod o’r Ariannin yn wreiddiol, wedi ennill y gystadleuaeth yn 2000
Jeremy Hunt, Canghellor y Deyrnas Unedig

Newyddion yr Wythnos (Mawrth 18)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Ysbrydoli plant i ddysgu’r iaith brydferth sydd gennym ni

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn siarad efo plant mewn ysgol leol

Dewch i adnabod cyn-enillydd Dysgwr y Flwyddyn

Roedd Jo Knell wedi ennill y gystadleuaeth yn 1991

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Mis Hanes Merched: lleisiau o’r gorffennol a heddiw  

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n son am y llyfrau sydd wedi ei helpu i ddallt mwy am hanes merched

Llai o bobol 18-25 oed yn siarad Cymraeg, ond mwy yn dysgu

Mae podlediad newydd yn siarad am Covid-19 a’r Gymraeg
Joe Healy

Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2023 – beth am fynd amdani?

Mae hi’n 40 mlynedd ers i’r wobr gyntaf i ddysgwyr gael ei chyflwyno

Newyddion yr Wythnos (Mawrth 4)

…. gyda geirfa i helpu siaradwyr newydd

Dechrau pennod newydd   

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi dechrau swydd newydd lle mae hi’n siarad Cymraeg drwy’r dydd, bob dydd

Gŵyl Ddarllen Amdani: Hoff lyfrau a thaith iaith Shelagh Fishlock o Fryste

Mae Shelagh Fishlock yn byw dros y bont, ond yn cymryd rhan mewn digwyddiadau yng Nghymru

Amdani – Stori’r Dydd: Cyhoeddi beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2023 (Dydd Gwener, Mawrth 3)

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr sy’n dathlu llenorion Cymreig

Cerdd i ddathlu Gŵyl Ddarllen Amdani

Mae Pippa Sillitoe yn dysgu Cymraeg ac yn mwynhau ysgrifennu cerddi
Amdani – Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg / Learn Welsh Festival of Reading

Cystadleuaeth ysgrifennu stori Gŵyl Ddarllen Amdani – y darnau ddaeth yn ail a thrydydd

Elinor Cotton oedd yn ail, a Pablo Sanz Garcia yn drydydd