Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Mynd â’r Tŷ am Dro: Sgwrs gyda Cowbois Rhos Botwnnog

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n adolygu albwm newydd y band  

Gŵyl Amdani: Dod i adnabod yr awdur, Siôn Tomos Owen

Mae’r ŵyl sy’n dathlu darllen yn cael ei chynnal rhwng 4 ac 8 Mawrth

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Dyma dasg arbennig ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi

Cadw’n Iach: Beth ydy anhwylderau bwyta?

Irram Irshad

Mae’r fferyllydd a cholofnydd Lingo360 yn dweud mwy am y cyflwr a’r math o symptomau

Llygedyn o obaith

Iwan Edwards

Yn ei golofn y tro yma mae Iwan Edwards yn dweud pam ei bod yn bwysig edrych ar ol y pridd

Dw i’n hoffi… gyda Osian Huw Williams

Mae Osian Huw Williams yn gerddor ac yn aelod o’r band Candelas

Dewi Sant a stori Boia a’i wraig

Pegi Talfryn

Ydych chi wedi bod i Dyddewi yn Sir Benfro? Dyma hanes Dewi Sant yno

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Dyma eirfa ddefnyddiol i chi ar 1 Mawrth

Pa mor hen yw enwau’n caeau ni?

Dr James January-McCann

Mae enwau caeau yn disgrifio sut roedden nhw’n cael eu defnyddio, meddai colofnydd Lingo360

Cerdyn Post.. o India

Roy Nasse

Mae Roy Nasse a’i wraig Cathryn yn byw yn Rhuthun. Maen nhw’n hoffi mynd ar wyliau

Lingo+

Erthyglau o gylchgrawn Lingo Newydd i danysgrifwyr

Un o’r hoelion wyth

Mumph

Beth ydy ystyr yr idiom ‘Un o’r hoelion wyth’?

Busnes teuluol sy’n defnyddio perlysiau a finegr i iachau’r corff

Bethan Lloyd

Mae Ann Nix wedi symud o Galiffornia i Gymru ac yn gwneud finegr iachus yng Ngheredigion

Anifeiliaid a chwedlau yn ysbrydoli artist

Bethan Lloyd

Darlunio gyda chlai – dyna sut mae’r artist Kim Harley-Griffiths yn disgrifio ei gwaith serameg

Stori gyfres – Y Dawnswyr

Pegi Talfryn

Dyma ran olaf y stori gyfres gan y tiwtor Cymraeg ac awdur Pegi Talfryn

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Newyddion yr Wythnos (Mawrth 2)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Lingo Newydd: Bargen Dydd Gŵyl Dewi

Lowri Jones

25% i ffwrdd tanysgrifiad y cylchgrawn am heddiw yn unig

Newyddion yr Wythnos (Chwefror 24)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Y tro yma, disgrifia beth ydy dy hoff fwyd di

Newyddion yr Wythnos (Chwefror 17)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Sŵ Santa Barbara yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 aeth draw i weld yr arddangosfa goleuadau arbennig

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Beth am deithio nol mewn amser y tro yma? Beth faset ti’n ei ddweud wrthot dy hun ifanc?

Gŵyl Amdani: Dod i adnabod yr awdur Alun Ffred

Mae’r ŵyl yn dathlu darllen a bydd hi’n cael ei chynnal rhwng 4 ac 8 Mawrth

Newyddion yr Wythnos (Chwefror 10)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Dydd Miwsig Cymru: Hel atgofion am gyfweliad arbennig efo arwres

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n son am y profiad o gwrdd â’r gantores Ani Glass