Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Cyhoeddi enillwyr Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn

Isabella Colby Browne sydd wedi ennill Medal Bobi Jones a Melody Griffiths enillodd Fedal y Dysgwyr

“Mynd amdani a dechrau nawr!” – siaradwr Cymraeg newydd yr Urdd

Heddiw (dydd Mercher, Mai 29), mae’r Urdd yn dathlu siaradwyr Cymraeg newydd

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Disgrifiwch goeden i rywun sy erioed wedi gweld un o’r blaen!

Yr her o gerdded pob bryngaer hynafol yng ngogledd Cymru

Gill Yates

Mae Gill Yates wedi ysgrifennu am ei theithiau cerdded i weld y bryngaerau – mae 30 yn y gogledd!

Darlunio a dysgu Cymraeg gyda Sketchy Welsh

Mae’r arlunydd Joshua Morgan yn cynnal gweithdy hwyliog yn Llanbed ar 1 Mehefin

Addysg anhygoel: Fy wythnos yn Nant Gwrtheyrn

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi teithio o Galiffornia i Gymru i gael ei drochi yn yr iaith

Canu Gyda Fy Arwr – rhaglen i gynhesu’r galon

Mark Pers

Yr arwr y tro yma ydy Elidyr Glyn, prif leisydd a chyfansoddwr y band Bwncath

Crwydro Malta

Rhian Cadwaladr

Mae Rhian wrth ei bodd gyda’r eglwysi, yr adeiladau hardd a’r strydoedd cul

Helo, bawb!

Dych chi wedi bod yn ddigon lwcus i gwrdd ag un o’ch arwyr?

Cerdyn Post… o Sardinia

Graham Welch

Mae Graham Welch o Ruthun yn dweud ychydig am ei daith i’r ynys yn yr Eidal

Lingo+

Erthyglau o gylchgrawn Lingo Newydd i danysgrifwyr

Stori gyfres: Y Gacen Gri

Pegi Talfryn

Dyma ail ran stori gyfres newydd gan Pegi Talfryn sydd wedi’i gosod yng Nghaerdydd

Bwyd môr sy’n tynnu dŵr i’r dannedd

Bethan Lloyd

Mae Cwmni Bwyd Môr Menai ym Mangor eisiau annog mwy o bobl i fwynhau pysgod a bwyd môr

Ffynnon gudd Cwmtwrch

John Rees

John Rees sy’n dweud hanes rhai o’r trefi sba oedd yn boblogaidd yn Oes Fictoria

Yr artist sy’n hoffi lliwiau llachar

Bethan Lloyd

Mae Eloise Govier yn artist sy’n byw yng Ngheredigion ac wedi dysgu Cymraeg

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Pwy fydd enillwyr Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones eleni?

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd ym Meifod heddiw (dydd Mercher)
Rishi Sunak

Newyddion yr Wythnos (25 Mai)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Gwyngalchu

Mumph

Beth ydy ystyr y gair gwyngalchu?

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Beth am greu deialog efo ysbïwr o MI6?

Covid Hir: ‘Rhaid gwrando ar y bobl sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf’

Irram Irshad

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar yr Ymchwiliad Covid

Newyddion yr Wythnos (18 Mai)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Beth sy’n gwneud i ti chwerthin?

Byw gyda Covid Hir – ‘profiad ynysig iawn’

Irram Irshad

Gareth Yanto Evans sy’n dweud wrth golofnydd Lingo360 sut mae’n byw gyda’r cyflwr

Dathlu Diwrnod Cyfeillgarwch Cymru-Hwngari

Mae llawer o weithgareddau wedi cael eu trefnu i ddathlu’r diwrnod

Eich Tudalen Chi

Dych chi wedi ysgrifennu cerdd neu’n perthyn i grŵp sgwrsio?