Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Braint fy mywyd yn ymuno â’r Orsedd yn Nhregaron

Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo sy’n disgrifio’r profiad o gael ei hurddo i’r Orsedd yn ei cholofn y tro yma

70% yn credu y dylai’r Eisteddfod newid enw cystadleuaeth ‘Dysgwr y Flwyddyn’

Mae Lingo360 wedi bod yn cynnal pôl piniwn yn dilyn trafodaeth ar y pwnc
Mark Drakeford

Taith iaith Mark Drakeford

Alun Rhys Chivers

Cafodd prif weinidog Cymru ei holi gan Gwenllian Grigg o BBC Cymru ym Maes D dydd Gwener (Awst 5)

Yr awdures Clare Mackintosh yn cyhoeddi ei nofel newydd

Mae’r awdures wedi dysgu Cymraeg a dyma hi’n trafod y nofel a’i thaith yn dysgu’r iaith
Joe Healy

Joe Healy yw Dysgwr y Flwyddyn

Daeth i Gaerdydd i astudio yn y brifysgol a dechreuodd ddysgu Cymraeg yn 2018

Pwy laddodd Gwenda Gramadeg?  

Dych chi’n hoffi datrys dirgelwch? Bydd digwyddiad cyffrous i ddysgwyr ar faes yr Eisteddfod heddiw

Dysgwr y Flwyddyn: Dod i adnabod y pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Bethan Lloyd

Y tro yma Joe Healy o Gaerdydd sy’n ateb cwestiynau Lingo360

Dysgwr y Flwyddyn: Dod i adnabod y pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Bethan Lloyd

Y tro yma Ben Ó Ceallaigh o Aberystwyth sy’n ateb cwestiynau Lingo360…

Dysgwr y Flwyddyn: Dod i adnabod y pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Bethan Lloyd

Y tro yma Sophie Tuckwood o Hwlffordd, Sir Benfro sy’n ateb cwestiynau Lingo360…

Cylchlythyr

Poblogaidd

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post
Joe Healy

Pôl: Dych chi’n meddwl dylai’r Eisteddfod newid enw ‘Dysgwr y Flwyddyn’?

Beth dych chi’n credu? Beth am roi gwybod i Lingo360?

Cwis Eisteddfod Tregaron: Faint dych chi’n ei gofio?

Triwch ein cwis am Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron

Mynd ar wyliau rhwng tudalennau llyfrau hafaidd

Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo sy’n edrych ar ddau lyfr yn ei cholofn wythnos yma

Cyfieithu am ddim yn yr Eisteddfod yn Nhregaron

Bydd rhai sesiynau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael eu cyfieithu i Saesneg

Dysgwr y Flwyddyn: Dod i adnabod y pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Bethan Lloyd

Y tro yma, Stephen Bale o Fagwyr yn Sir Fynwy sy’n ateb cwestiynau Lingo360
Mae Mari'n Caru Mangos

‘Mae Mari’n Caru Mangos’

Mae Dr Gwenllian Lansdown Davies wedi trosi ‘Mari Loves Mangoes’, llyfr Marva Carty, i’r Gymraeg

Fy nhaith i ddysgu’r iaith

Francesca Sciarrillo

Colofn newydd gan Francesca Sciarrillo, enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd 2019
Martina Roberts

Y Gymraeg wedi “agor drysau” i ddynes o’r Weriniaeth Tsiec

“Dw i bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ymarfer siarad Cymraeg,” meddai Martina Roberts