Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Beth am ddweud pam mae’r cylchgrawn Time wedi dewis chi’n Berson y Flwyddyn?

Coginio gyda Colleen

Bethan Lloyd

Mae ail gyfres o Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd yn dechrau ar S4C y mis hwn

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Mae bocs wedi cyrraedd eich tŷ mewn cyflwr ofnadwy – beth sydd wedi digwydd?

Cerdyn Post… o Jamaica

Mae Fern Hudson wedi bod i Jamaica i weld ei theulu ac wedi ysgrifennu cerdyn post at Lingo360

Cyhoeddi fersiwn newydd o’r llyfr Welcome to Welsh

Mae hi’n 40 mlynedd ers i Heini Gruffudd ysgrifennu’r llyfr ar gyfer dysgwyr Cymraeg

Adeiladu byd dychmygol: Sgwrs gyda Dafydd Owain

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn siarad efo’r cerddor am ei fideo ar gyfer Uwch Dros y Pysgod

Y Gymraeg yn cael lle pwysig ar ddiwrnod arbennig iawn

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ddiwrnod priodas ei chwaer yn Aberhonddu yn ddiweddar

Atgofion arbennig wrth edrych yn ôl ar 2023

Francesca Sciarrillo

Yn ei cholofn y tro yma mae Francesca Sciarrillo yn son ei huchafbwyntiau yn ystod y flwyddyn

Cinio Nadolig y colofnwyr

Bethan Lloyd

Mae Lingo Newydd wedi bod yn gofyn i’r colofnwyr beth maen nhw’n hoffi orau am y cinio Nadolig

Golau a charolau

John Rees

Y tro yma mae John Rees yn edrych ar yr hen draddodiad o gynnal gwasanaeth carolau’r Plygain..

Lingo+

Erthyglau o gylchgrawn Lingo Newydd i danysgrifwyr

Croesawu celyn ac uchelwydd i’n cartrefi

Iwan Edwards

Mae defnyddio’r planhigion i addurno ein tai dros y Nadolig yn hen draddodiad

Helo, bawb!

Bethan Lloyd

Sut flwyddyn dych chi wedi cael yn 2023?

Eich Tudalen Chi

Mae trigolion cartref gofal Tŷ Gwynno ym Mhontypridd yn dysgu geiriau Cymraeg newydd bob wythnos

Crwydro Gwlad yr Iâ

Rhian Cadwaladr

Yn ei cholofn y tro yma, mae Rhian Cadwaladr yn son am ei thaith i Wlad yr Iâ

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Newyddion yr Wythnos (Rhagfyr 2)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Newyddion yr Wythnos (Tachwedd 25)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Dwi’n Hoffi… gyda Heini Gruffudd

Mae Heini Gruffudd yn athro, awdur a chyfieithydd

Stori gyfres – Y Dawnswyr

Pegi Talfryn

Dyma ran 5 y stori gyfres gan y tiwtor Cymraeg ac awdur Pegi Talfryn

Idiom Mumph – Gwneud y tro

Dych chi wedi cael rhywun yn gwneud gwaith gwael i chi ac wedyn yn dweud “bydd yn gwneud y tro”?

Cymeriadau llawn hiwmor

Bethan Lloyd

Mae Luned Rhys Parri yn artist sy’n creu cymeriadau 3D yn ei gwaith

Diwrnod i fod yn Ddiolchgar

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut maen nhw’n dathlu yn America

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Beth fyddai plant wedi ysgrifennu mewn capsiwl amser 100 mlynedd yn ôl?