Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Cyfle i ofyn cwestiynau i Pegi Talfryn yn Tafwyl

Bydd yr awdur a cholofnydd Lingo360 yn sgwrsio am ei llyfr newydd Rhywun yn y Tŷ? ddydd Sadwrn

Celf a charedigrwydd: Sgwrs gyda’r artist David Robinson

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn mwynhau gwaith yr arlunydd o Borthcawl

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Ysgrifennwch eich jôc cnoc cnoc eich hun – yn Gymraeg, wrth gwrs!

Stori gyfres: Y Gacen Gri

Pegi Talfryn

Dyma ail ran stori gyfres newydd gan Pegi Talfryn sydd wedi’i gosod yng Nghaerdydd

Casglu enwau yn y gymuned

Dr James January-McCann

Y tro yma mae’n siarad am brosiect newydd i gasglu enwau ledled Eryri sydd ddim ar fapiau modern

Fy hoff gân… gyda Mei Emrys

Pawlie Bryant

Dyma gyfres newydd gan golofnydd Lingo360 sy’n edrych ar hoff ganeuon cerddorion Cymru

Tips i ddysgu Cymraeg – y gair cyntaf

Pegi Talfryn

Y tiwtor Cymraeg i oedolion gyda Popeth Cymraeg sy’n rhoi tips i ddysgwyr

Yr artist sy’n hoffi lliwiau llachar

Bethan Lloyd

Mae Eloise Govier yn artist sy’n byw yng Ngheredigion ac wedi dysgu Cymraeg

Crwydro Malta

Rhian Cadwaladr

Mae Rhian wrth ei bodd gyda’r eglwysi, yr adeiladau hardd a’r strydoedd cul

Newyddion yr Wythnos (13 Gorffennaf)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Lingo+

Erthyglau o gylchgrawn Lingo Newydd i danysgrifwyr

Edefyn Heddwch: “gwnewch y pwythau bychain”

Francesca Sciarrillo

Mae Francesca wedi cymryd rhan mewn gweithdy creadigol wedi’i drefnu gan yr artist Bethan Hughes

Dw i’n hoffi… gyda Melanie Owen

Mae hi’n ferch fferm sy’n dod o Gapel Seion ger Aberystwyth ac yn un o gyflwynwyr y rhaglen Ffermio

Creaduriaid y nos

Iwan Edwards

Dych chi’n gwybod pa anifeiliaid sy’n dod i’ch gardd gyda’r nos?

Canu Gyda Fy Arwr – rhaglen i gynhesu’r galon

Mark Pers

Yr arwr y tro yma ydy Elidyr Glyn, prif leisydd a chyfansoddwr y band Bwncath

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Newyddion yr Wythnos (6 Gorffennaf)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Cyfle i holi Rhian Cadwaladr wrth iddi lansio ei nofel newydd

‘Gwaddol’ ydy pumed nofel yr actor, awdur a cholofnydd Lingo Newydd

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Mae gen ti ysbryd yn yr atig – beth wyt ti am wneud?

Newyddion yr Wythnos (29 Mehefin)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Mae llawer mwy i Ruthun na dim ond ei hanes diddorol

Bee Hall

Dyma golofn newydd gan Bee Hall sy’n byw ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Taith fythgofiadwy i Bont y Tŵr

Roedd criw o ddysgwyr dosbarth Sylfaen Popeth Cymraeg wedi cwrdd yn Sir Ddinbych

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Meddylia am lyfr sy wedi troi’n ffilm. Pa fersiwn sy’n well?

Gweiadur (Rhan 2): Sgwrs gyda Nudd a D Geraint Lewis

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 fu’n cwrdd â’r tad a’r mab yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth

Newyddion yr Wythnos (Mehefin 22)

Alun Rhys Chivers

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Sut wyt ti’n medru perswadio pobl i dy hoffi di?