Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Newyddion yr wythnos (Hydref 1)

Gyda geirfa i ddysgwyr

‘Heb y dysgwyr byddai’r Gymraeg yn diflannu’ 

Bethan Lloyd

Mae Heini Gruffudd wedi ysgrifennu llyfr newydd – My Way to Welsh – i helpu dysgwyr

Agorwch y drws i fyd o lyfrau

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd y tro yma

Pobol ifanc a staff addysg yn gallu dysgu Cymraeg yn rhad ac am ddim

Mae’n rhan o gynllun newydd i gynyddu nifer y bobol sy’n siarad Cymraeg

Coginio bwyd Caribïaidd a dysgu Cymraeg

Bethan Lloyd

Geoff Miller ydy perchennog Cegin Caribî ac mae’n byw yng Nghaergybi

Dewch i ddarganfod Daniel Owen

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn dod o’r Wyddgrug lle cafodd yr awdur enwog ei eni a’i fagu

Straeon i ddysgwyr gan ddysgwyr

Bethan Lloyd

Mae Y Daith yn gasgliad o 10 stori fer

Dewch am dro efo fi i Ardd Bodnant

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn dysgu am flodau a phlanhigion yn yr ardd “fyd enwog”

Cylchlythyr

Poblogaidd

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Rhai o fy hoff leisiau llenyddol o bedwar ban byd

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar lyfrau sydd wedi cael eu cyfieithu y tro yma

Newyddion yr wythnos (Medi 3)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Radio Cymru yn cadw cwmni yn y car ac ar fy nhaith i ddysgu’r iaith

Francesca Sciarrillo

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn dweud beth sydd wedi helpu hi i ddysgu Cymraeg

Newyddion yr Wythnos (Awst 27)

Gyda geirfa i ddysgwyr

Artist Americanaidd yn adrodd cerddi Cymro

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 Francesca Sciarrillo sy’n dweud beth fyddai ei gig delfrydol

Nia Parry… Ar Blât

Roedd y cyflwynydd teledu wedi troi’n llysieuwraig pan oedd hi’n 10 oed

Technoleg newydd i helpu plant wrth ddysgu Cymraeg

Drwy’r adnodd, gall plant symud o amgylch tref ddychmygol Aberwla ac ymarfer eu sgiliau iaith

Her hudolus yn creu rhestr o ganeuon hafaidd

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 Francesca Sciarrillo sy’n edrych ar rai o’i hoff ganeuon

Anrhegion o Aberystwyth – pasta, a mwy o basta!

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod i Aberystwyth ac wedi dod o hyd i siop sy’n gwerthu bwyd Eidalaidd