Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Y gantores o Ffrainc sy’n dysgu Cymraeg

Mae Floriane Lallement yn byw yn Llanuwchllyn a bydd yn perfformio mewn gigs yn y gogledd ym mis Mai

Cyfle i glywed sgwrs rhwng y Doctor Cymraeg a cholofnydd Lingo

Roedd Stephen Rule a Francesca Sciarrillo yn siarad am eu taith i ddysgu’r iaith yn Wrecsam

Stori gyfres – Y Gacen Gri

Pegi Talfryn

Dyma rhan gyntaf stori gyfres newydd sbon sy’n cymryd lle yng Nghaerdydd

Dewch ar daith i Seland Newydd – ‘Cymru ar steroids’

Mark Pers

Mark Pers sy’n ysgrifennu adolygiad o gyfres newydd S4C Alun, Chris a Kiri yn Seland Newydd

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Dach chi’n hoffi stori arswyd?

Gwireddu breuddwyd wrth ‘gamu i’r annisgwyl’

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi ysgrifennu stori fer fydd yn cael ei chynnwys mewn llyfr gan Wasg Sebra

Y Fari Lwyd yn Iwerddon

Olive Keane

Olive Keane, sy’n bwy yn Iwerddon, sy’n son am ei phrofiadau yn yr Ŵyl Ban Geltaidd wythnos ddiwetha

Edrych ar yr un peth yn y ddwy iaith

Dr James January-McCann

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar enwau gwahanol lefydd yn Gymraeg ac yn Saesneg

Crwydro Clynnog Fawr

Rhian Cadwaladr

Y tro yma mae Rhian Cadwaladr yn mynd am dro i’r pentre’ bach rhwng Caernarfon a Phwllheli

Lingo+

Erthyglau o gylchgrawn Lingo Newydd i danysgrifwyr

Rhoi’r darnau at ei gilydd – a chreu clytwaith!

John Rees

Y tro yma mae John Rees yn edrych ar yr hen draddodiad o wneud clytwaith

Helo, bawb!

Bethan Lloyd

Beth am fwynhau taith i Seland Newydd mewn cyfres newydd ar S4C?

Dw i’n Hoffi… gyda Kiri Pritchard-McLean

Bethan Lloyd

Digrifwraig ydy Kiri Pritchard-McLean sy’n dod o Ynys Môn

Adar o’r unlliw hedant i’r unlle

Mumph

Beth ydy ystyr yr idiom ‘Adar o’r unlliw hedant i’r unlle’?

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Newyddion yr Wythnos (20 Ebrill)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Dysgu am hanes Banc Cymru ar daith i Lerpwl

Irram Irshad

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn clywed stori Banc Gogledd a De Cymru ar ymweliad â’r ddinas

“Fifteen Years”: Caneuon a llais Al Lewis yw sêr y sioe

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n cael sgwrs gyda’r cerddor am ei albwm newydd

Fy Hoff Raglen ar S4C

Martin Pavey

Y tro yma, Martin Pavey o Aberystwyth sy’n adolygu’r rhaglen Am Dro

Newyddion yr Wythnos (13 Ebrill)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Y dasg wythnos yma ydy edrych am arwyddion o’r Gwanwyn

Ein tŷ ni

Sonya Hill

Sonya Hill o Lanbedr, Harlech sy’n dweud hanes ei thŷ lle’r oedd yr awdur D J Williams yn arfer byw

Newyddion yr Wythnos (6 Ebrill)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Mis Ymwybyddiaeth Straen: 10 cam i helpu gyda phroblemau iechyd meddwl

Irram Irshad

Mae’r fferyllydd yn son am ei phrofiadau gydag iselder, a beth sy’n gallu helpu i leihau straen

Annog mwy o bobol yn Wrecsam i ddysgu’r lingo

Lowri Jones

Sgwrs ‘Why learn the lingo?’ gyda’r Doctor Cymraeg a Francesca Sciarrillo ar 18 Ebrill