Lingo360

Erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Cael fy nghludo i fyd arall ar Reilffordd Ffestiniog

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei daith ar y trên stêm yn ardal Eryri

Castell Ogwr a’r ‘Ladi Wen’

John Rees

Mae John Rees yn adrodd hanes Castell Ogwr a’r Ladi Wen, ysbryd oedd yn gwarchod trysorau’r castell

Dwi’n hoffi… gyda Sophie Mensah

Bethan Lloyd

Mae Sophie Mensah yn actor. Mae hi’n actio’r cymeriad Maya Cooper yn Pobol y Cwm

Llyfrau i gadw’r haf yn fyw am ychydig hirach

Francesca Sciarrillo

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar dri llyfr mae hi wedi mwynhau eu darllen dros yr haf

Hwyl gyda geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Y dasg y tro yma – dach chi wedi cael eich arestio ac mae eich ffrind eisiau gwybod pam!

Colofn lyfrau

Mae’r golofn yma yn edrych ar lyfrau i siaradwyr newydd o’r gyfres Amdani

Stori gyfres – Y Dawnswyr

Pegi Talfryn

Dyma drydedd ran y stori gan y tiwtor Cymraeg ac awdur Pegi Talfryn

Cadw’n iach: Ewch i gael MOT!

Irram Irshad

Mae’r fferyllydd a cholofnydd Lingo360 yn dweud pam ei fod yn bwysig cael gwiriad iechyd blynyddol

Newyddion yr Wythnos (Medi 23)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Dyma dasg arall gan Pegi Talfryn. Beth am ysgrifennu am sgwrs ffôn eich ffrind?

Lingo+

Erthyglau o gylchgrawn Lingo Newydd i danysgrifwyr

Helo, bawb!

Bethan Lloyd

Os dach chi’n dod i’r Eisteddfod cofiwch ddod draw i ddweud helo wrth lingo newydd!

Cwpan Rygbi’r Byd ar daith i Ffrainc

Mae Sarra Elgan yn mynd i Ffrainc i gyflwyno rhaglenni rygbi S4C yn ystod Cwpan y Byd

Planhigion sy’n siarad â’i gilydd

Iwan Edwards

Yn ei golofn y tro yma, mae Iwan Edwards yn dweud sut mae planhigion yn cyfathrebu gyda’i gilydd

Chwedl Derwen Myrddin

John Rees

Y tro yma mae John Rees yn edrych ar hanes tref Caerfyrddin a choeden Derwen Myrddin

Cylchlythyr

Poblogaidd

Cylchgrawn Golwg

Darllenwch gylchgrawn Golwg arlein neu drwy’r post

Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Myfyrdodau wrth ymweld â Chastell Cricieth

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei daith i’r castell ar ddiwrnod gwlyb

Siaradwr newydd yn darganfod “angerdd” am ysgrifennu yn y Gymraeg

Dechreuodd Sophie Roberts o Drelawnyd ddysgu Cymraeg gyda Choleg Cambria bedair blynedd yn ôl, pan ymunodd â dosbarth canolradd yn Nhreffynnon

Newyddion yr Wythnos (Medi 16)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Dyma dasg arall i chi – ysgrifennu cerdyn post o’r blaned Mawrth!

Newyddion yr Wythnos (Medi 9)

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Goleudy Ynys Lawd: Ysbrydoliaeth ar Ynys Môn  

Pawlie Bryant

Mae colofnydd Lingo360 yn son am ei daith i Oleudy Ynys Lawd

Cadw’n iach: Dych chi’n gwybod eich rhifau?

Irram Irshad

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Pwysedd Gwaed

Newyddion yr Wythnos (Medi 2)

Alun Rhys Chivers

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Rygbi yn helpu bos Undeb Rygbi Cymru i ddysgu Cymraeg

Bydd Abi Tierney yn cymryd rhan mewn sesiwn flasu

Hwyl gyda geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Dach chi’n hoffi chwarae gyda geiriau? Beth am wneud y dasg yma gan Pegi Talfryn?