Beth sy’n digwydd yn ein gerddi wrth i ni gysgu’n braf?