Irram Irshad

Irram Irshad

Byw gyda Covid Hir – ‘profiad ynysig iawn’

Irram Irshad

Gareth Yanto Evans sy’n dweud wrth golofnydd Lingo360 sut mae’n byw gyda’r cyflwr

Beth ’dyn ni’n ei wybod am Covid Hir?

Irram Irshad

Dyma’r gyntaf mewn cyfres o dair colofn gan y fferyllydd o Gaerdydd yn edrych ar symptomau’r cyflwr

Dysgu am hanes Banc Cymru ar daith i Lerpwl

Irram Irshad

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn clywed stori Banc Gogledd a De Cymru ar ymweliad â’r ddinas

Mis Ymwybyddiaeth Straen: 10 cam i helpu gyda phroblemau iechyd meddwl

Irram Irshad

Mae’r fferyllydd yn son am ei phrofiadau gydag iselder, a beth sy’n gallu helpu i leihau straen

Crochendy Nantgarw – lle bach sy’n gadael argraff enfawr

Irram Irshad

Y tro yma, mae colofnydd Lingo360 yn ymweld a’r crochendy oedd yn gwneud y porslen “gorau yn y byd”

Y llyfrau wnes i fwynhau darllen wrth ddysgu Cymraeg

Irram Irshad

Y fferyllydd a cholofnydd Lingo360 sy’n dweud pa lyfrau oedd wedi helpu ar ei thaith iaith

Cyngor i wneud i chi wenu!

Irram Irshad

Y fferyllydd a cholofnydd Lingo360 sy’n rhoi cyngor ar Ddiwrnod Iechyd y Geg

Y fferyllwyr benywaidd fu’n arwain y ffordd

Irram Irshad

Y fferyllydd a cholofnydd Lingo360 sy’n edrych ar y menywod arloesol sydd wedi’i hysbrydoli

Plasty bach efo hanes mawr

Irram Irshad

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn ymweld ag ystâd Llanerchaeron yng Ngheredigion