Newyddion

Cyhoeddi fersiwn newydd o’r llyfr Welcome to Welsh

Mae hi’n 40 mlynedd ers i Heini Gruffudd ysgrifennu’r llyfr ar gyfer dysgwyr Cymraeg

Dych chi eisiau’r cyfle i holi Alison Cairns?

Lowri Jones

Mae Lingo yn cynnal sgwrs fyw gyda Dysgwr y Flwyddyn

Lleisiau dysgwyr ar Radio Cymru

Mae hi’n Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru rhwng 15 a 21 Hydref

Lansio marchnad ffermwyr i ddathlu cynnyrch lleol yn Sir Ddinbych

Bethan Lloyd

Mae cwpl sy’n rhedeg cynllun bocs llysiau yn yr ardal yn dechrau’r farchnad unwaith y mis

Dathlu Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd

Bethan Lloyd

Mae Gwledd Eirin Dinbych yn cael ei chynnal yn y dref ddydd Sadwrn (7 Hydref)

Rygbi yn helpu bos Undeb Rygbi Cymru i ddysgu Cymraeg

Bydd Abi Tierney yn cymryd rhan mewn sesiwn flasu

Alison Cairns ydy Dysgwr y Flwyddyn

Mae hi’n dod o’r Alban yn wreiddiol

Canu carioci ac ymarfer eich Cymraeg

Mae sianel carioci wedi cael ei lansio yn yr Eisteddfod ar safle YouTube y gyfres Noson Lawen

Crwydro Cymru – a siarad Cymraeg efo Mari Mathias!

Mae Jace Owen yn fyfyriwr o Galiffornia ac wedi bod yn siarad efo Huw Griffiths am ei daith i Gymru