Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Dach chi eisiau cyfle i holi Angharad Tomos?

Bethan Lloyd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu digwyddiad i ddysgwyr efo’r awdur ac ymgyrchydd iaith

Lansio marchnad ffermwyr i ddathlu cynnyrch lleol yn Sir Ddinbych

Bethan Lloyd

Mae cwpl sy’n rhedeg cynllun bocs llysiau yn yr ardal yn dechrau’r farchnad unwaith y mis

Dathlu Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd

Bethan Lloyd

Mae Gwledd Eirin Dinbych yn cael ei chynnal yn y dref ddydd Sadwrn (7 Hydref)

Drama ffantasïol sy’n mynd â ni o dan y môr

Bethan Lloyd

Mae Imrie yn addas i ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg

Califfornia, cerddoriaeth a Chymraeg

Bethan Lloyd

Mae Pawlie Bryant yn byw yn Santa Barbara, yn cyfansoddi caneuon ac yn dysgu Cymraeg

Sean Fletcher: ‘Mae’r iaith yn perthyn i fi gymaint ag unrhyw un arall’

Bethan Lloyd

Dylwn ni ddefnyddio’r iaith heb fod ofn gwneud camgymeriadau, meddai’r cyflwynydd teledu

Awdur yn mynd â’r iaith ar daith gerdded o amgylch Cymru

Bethan Lloyd

Mae Julie Brominicks wedi ysgrifennu llyfr am ei thaith gerdded o gwmpas Cymru

Canu i ddathlu Cwpan y Byd

Bethan Lloyd

Cyfle i chi ddysgu rhai caneuon Cymraeg

‘Siarad’ gyda dysgwyr

Bethan Lloyd

Apêl am siaradwyr Cymraeg

Lliwio llwyddiant tim pêl-droed Cymru

Bethan Lloyd

Mae’r darlunydd Anne Cakebread wedi creu llyfr sy’n cynnwys geirfa o dermau pêl-droed yn y Gymraeg