Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

‘Heb y dysgwyr byddai’r Gymraeg yn diflannu’ 

Bethan Lloyd

Mae Heini Gruffudd wedi ysgrifennu llyfr newydd – My Way to Welsh – i helpu dysgwyr

Coginio bwyd Caribïaidd a dysgu Cymraeg

Bethan Lloyd

Geoff Miller ydy perchennog Cegin Caribî ac mae’n byw yng Nghaergybi

Straeon i ddysgwyr gan ddysgwyr

Bethan Lloyd

Mae Y Daith yn gasgliad o 10 stori fer

Newyddion yr wythnos (Medi 3)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Lansio llety i bobol sy’n dysgu Cymraeg

Bethan Lloyd

Bydd agoriad swyddogol Garth Newydd yn Llanbedr Pont Steffan heno (nos Wener, Awst 12)

Dysgwr y Flwyddyn: Dod i adnabod y pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Bethan Lloyd

Y tro yma Joe Healy o Gaerdydd sy’n ateb cwestiynau Lingo360