Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Drama ffantasïol sy’n mynd â ni o dan y môr

Bethan Lloyd

Mae Imrie yn addas i ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg

Califfornia, cerddoriaeth a Chymraeg

Bethan Lloyd

Mae Pawlie Bryant yn byw yn Santa Barbara, yn cyfansoddi caneuon ac yn dysgu Cymraeg

Sean Fletcher: ‘Mae’r iaith yn perthyn i fi gymaint ag unrhyw un arall’

Bethan Lloyd

Dylwn ni ddefnyddio’r iaith heb fod ofn gwneud camgymeriadau, meddai’r cyflwynydd teledu

Awdur yn mynd â’r iaith ar daith gerdded o amgylch Cymru

Bethan Lloyd

Mae Julie Brominicks wedi ysgrifennu llyfr am ei thaith gerdded o gwmpas Cymru

Canu i ddathlu Cwpan y Byd

Bethan Lloyd

Cyfle i chi ddysgu rhai caneuon Cymraeg

‘Siarad’ gyda dysgwyr

Bethan Lloyd

Apêl am siaradwyr Cymraeg

Lliwio llwyddiant tim pêl-droed Cymru

Bethan Lloyd

Mae’r darlunydd Anne Cakebread wedi creu llyfr sy’n cynnwys geirfa o dermau pêl-droed yn y Gymraeg

Llawer mwy o bobol eisiau dysgu Cymraeg eleni

Bethan Lloyd

Cynnydd o 250% dros y ddwy flynedd ddiwethaf, meddai Popeth Cymraeg yn Ninbych

‘Heb y dysgwyr byddai’r Gymraeg yn diflannu’ 

Bethan Lloyd

Mae Heini Gruffudd wedi ysgrifennu llyfr newydd – My Way to Welsh – i helpu dysgwyr