Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Llawer mwy o bobol eisiau dysgu Cymraeg eleni

Bethan Lloyd

Cynnydd o 250% dros y ddwy flynedd ddiwethaf, meddai Popeth Cymraeg yn Ninbych

‘Heb y dysgwyr byddai’r Gymraeg yn diflannu’ 

Bethan Lloyd

Mae Heini Gruffudd wedi ysgrifennu llyfr newydd – My Way to Welsh – i helpu dysgwyr

Coginio bwyd Caribïaidd a dysgu Cymraeg

Bethan Lloyd

Geoff Miller ydy perchennog Cegin Caribî ac mae’n byw yng Nghaergybi

Straeon i ddysgwyr gan ddysgwyr

Bethan Lloyd

Mae Y Daith yn gasgliad o 10 stori fer

Newyddion yr wythnos (Medi 3)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Lansio llety i bobol sy’n dysgu Cymraeg

Bethan Lloyd

Bydd agoriad swyddogol Garth Newydd yn Llanbedr Pont Steffan heno (nos Wener, Awst 12)