Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Dysgwr y Flwyddyn: Dod i adnabod y pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Bethan Lloyd

Y tro yma Sophie Tuckwood o Hwlffordd, Sir Benfro sy’n ateb cwestiynau Lingo360…

Dysgwr y Flwyddyn: Dod i adnabod y pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Bethan Lloyd

Y tro yma, Stephen Bale o Fagwyr yn Sir Fynwy sy’n ateb cwestiynau Lingo360

“Mae sgwrsio yn rhan bwysig o ddysgu’r iaith”

Bethan Lloyd

Mae Rosalind Temple yn gwirfoddoli mewn sesiynau sgwrsio yn nhafarn Ty’n Llan yn Llandwrog

“Mae dysgu Cymraeg wedi agor y drws i’r diwylliant hyfryd yma yng Nghymru”

Bethan Lloyd

Liz Backen yw enillydd Dysgwr y Flwyddyn Dysgu Cymraeg Sir Benfro eleni

Sgwrs ar wib!

Bethan Lloyd

Dewch draw i Ŵyl Tŷ Gwyrdd yn Ninbych i ymarfer eich Cymraeg

Rownd a Rownd

Bethan Lloyd

Mae Catrin Mara a Huw Llŷr Roberts yn actio yn Rownd a Rownd