Colofn Cadw’n Iach Irram Irshad

Yr heriau sy’n wynebu gofalwyr di-dâl

Irram Irshad

Mae Wythnos Gofalwyr yn codi ymwybyddiaeth am y cyfraniad maen nhw’n gwneud i deuluoedd a chymunedau

Byw gyda Covid Hir – ‘profiad ynysig iawn’

Irram Irshad

Gareth Yanto Evans sy’n dweud wrth golofnydd Lingo360 sut mae’n byw gyda’r cyflwr

Beth ’dyn ni’n ei wybod am Covid Hir?

Irram Irshad

Dyma’r gyntaf mewn cyfres o dair colofn gan y fferyllydd o Gaerdydd yn edrych ar symptomau’r cyflwr

Mis Ymwybyddiaeth Straen: 10 cam i helpu gyda phroblemau iechyd meddwl

Irram Irshad

Mae’r fferyllydd yn son am ei phrofiadau gydag iselder, a beth sy’n gallu helpu i leihau straen

Cyngor i wneud i chi wenu!

Irram Irshad

Y fferyllydd a cholofnydd Lingo360 sy’n rhoi cyngor ar Ddiwrnod Iechyd y Geg

Cadw’n Iach: Dych chi angen cymryd fitaminau?

Irram Irshad

Y tro yma mae’r fferyllydd o Gaerdydd yn rhoi cyngor am gymryd fitaminau a mwynau

Cadw’n iach: Sut i stopio smygu

Irram Irshad

Yn ei cholofn y tro yma mae’r fferyllydd o Gaerdydd yn rhoi cyngor am sut i roi’r gorau i ysmygu

Cael hwyl dros yr ŵyl – a chadw’n iach!

Irram Irshad

Y fferyllydd o Gaerdydd sy’n rhoi cyngor ar sut i oroesi’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Cadw’n iach: Sut i ‘heneiddio’n dda’

Irram Irshad

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut gallwn ni edrych ar ôl ein hunain wrth fynd yn hŷn