Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo

Cyfle i gwrdd ag awdures ac arwres lenyddol  

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n cwrdd ag awdures mae hi’n edmygu’n fawr – Caryl Lewis

Y Sŵn – storïau’r merched sy’n aros yn y cof

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod i’r sinema i weld y ffilm am hanes S4C

Ysbrydoli plant i ddysgu’r iaith brydferth sydd gennym ni

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn siarad efo plant mewn ysgol leol

Mis Hanes Merched: lleisiau o’r gorffennol a heddiw  

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n son am y llyfrau sydd wedi ei helpu i ddallt mwy am hanes merched

Dechrau pennod newydd   

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi dechrau swydd newydd lle mae hi’n siarad Cymraeg drwy’r dydd, bob dydd

Gŵyl Ddarllen Amdani: y cyfle perffaith i ddathlu darllen 

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n rhoi sylw i’r ŵyl sy’n dechrau wythnos nesaf 

Crio a chwerthin wrth wylio Croendena

Francesca Sciarrillo

Roedd colofnydd Lingo360 wedi bod i’r theatr i weld y sioe

Dydd Miwsig Cymru – un o fy hoff ddiwrnodau o’r flwyddyn

Francesca Sciarrillo

Mae cerddoriaeth wedi bod yn bwysig iawn i golofnydd Lingo360 trwy gydol ei thaith i ddysgu Cymraeg

Dathlu Santes Dwynwen… yn hwyr

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn edrych ymlaen at baratoi rysait ramantus dros y penwythnos