Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo

Y Gymraeg yn cael lle pwysig ar ddiwrnod arbennig iawn

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ddiwrnod priodas ei chwaer yn Aberhonddu yn ddiweddar

Llyfrau i gadw’r haf yn fyw am ychydig hirach

Francesca Sciarrillo

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar dri llyfr mae hi wedi mwynhau eu darllen dros yr haf

Wel, am wythnos yn crwydro maes Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd! 

Francesca Sciarrillo

Roedd hi’n wythnos brysur iawn i golofnydd Lingo360 yn gweithio yn yr Eisteddfod

Antur (a her!) newydd yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei phrofiadau o fynd i’r Eisteddfod am y tro cyntaf yn 2019

Dychwelyd i Roma i weld Bob Dylan – a llond siwtcês o lyfrau!

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn mynd i weld un o’i hoff artistiaid yn y ddinas sy’n agos iawn at ei chalon

Dathlu Wythnos Siopau Llyfrau Annibynnol 

Francesca Sciarrillo

Mae mynd i siop lyfrau Cymraeg leol yn gyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg, meddai colofnydd Lingo360

Mentro i fyd barddoniaeth

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi penderfynu darllen rhywbeth ychydig yn wahanol – ac sy’n codi ofn arni!
Francesca Sciarrillo

Atgofion melys o fynd i Eisteddfod yr Urdd am y tro cyntaf

Francesca Sciarrillo

Roedd colofnydd Lingo360 wedi ennill Medal y Dysgwyr yn 2019 sydd wedi ‘newid ei bywyd yn llwyr’