Pawlie Bryant

Pawlie Bryant

Gweiadur (Rhan 1): Fy hoff wefan Gymraeg!

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut mae’r wefan wedi ei helpu gyda dysgu’r iaith

Addysg anhygoel: Fy wythnos yn Nant Gwrtheyrn

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi teithio o Galiffornia i Gymru i gael ei drochi yn yr iaith

Castell Coch – fel rhywbeth o stori dylwyth teg

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn ymweld â’r castell Gothig Fictoraidd ger Tongwynlais

Cadwch i’r chwith!

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei brofiadau o yrru ar “yr ochr arall” ar ei ymweliad â Chymru

“Fifteen Years”: Caneuon a llais Al Lewis yw sêr y sioe

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n cael sgwrs gyda’r cerddor am ei albwm newydd

Americanwr Balch: Cyfansoddi a chanu yn Gymraeg am y tro cyntaf

Pawlie Bryant

Pawlie Bryant o Galiffornia sy’n lansio ei sengl Gymraeg gyntaf

Mynd ar goll yn Sir Benfro – ond dod o hyd i fy hun

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei antur wrth chwilio am Oleudy Pen Strwmbwl

Mynd â’r Tŷ am Dro: Sgwrs gyda Cowbois Rhos Botwnnog

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n adolygu albwm newydd y band  

Sŵ Santa Barbara yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 aeth draw i weld yr arddangosfa goleuadau arbennig

Dysgu wrth wrando: Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut mae gwrando ar fiwsig wedi ei helpu i ddysgu Cymraeg