Nôl ar ddechrau’r gwanwyn, cymerais i ran mewn gweithdy creadigol wedi’i drefnu gan fy ffrind a’r artist Bethan Hughes.