Melanie, beth ydy…

…dy hoff ffilm? Fy hoff ffilm yw naill ai Free Willy neu The Wolf of Wall Street – dwy ffilm gwbl wahanol ond dw i’n caru’r ddwy!