Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Ydych chi’n dysgu Cymraeg?
Dyma’r cylchgrawn i chi.

  • Erthyglau Cymraeg hawdd a hawdd iawn
  • Lluniau, storiau, newyddion
  • Cymru, pobl a phethau
  • Cod lliwiau i’ch helpu chi i ddarllen
  • Rhestr o’r geiriau anodd

Are you learning Welsh?
This is the magazine for you

  • Simple, and very simple, Welsh articles
  • Pictures, stories, news
  • Wales, people & stuff
  • Colour coded articles to help you to read
  • List of difficult words

Ble alla i brynu Lingo Newydd?

Trwy’r post – dim ond £12 am flwyddyn (6 copi).

Gallwch archebu tanysgrifiad post Lingo Newydd isod.

Where can I buy Lingo Newydd?

Through the post – only £12 a year (6 issues).

You can order your postal subscription of Lingo Newydd below.

Ar eich ffôn neu lechen

Mae Lingo Newydd ar gael yn ddigidol yn apGolwg, ar iOS ac Android.

Mae’r rhifyn digidol yn cynnwys darlleniadau sain o’r erthyglau i’ch helpu i ynganu’r geiriau.

On your phone or tablet

The digital version of Lingo Newydd is now available in apGolwg for iOS and Android.

The digital version includes readings of the articles to help you with the pronunciation of words.

Os am dalu gyda siec, anfonwch siec yn daladwy i Golwg Cyf atom. Neu ffoniwch 01570 423529 i dalu gyda cherdyn dros y ffôn.

You may also send us a cheque payable to Golwg Cyf, or call 01570 423529 to arrange payment by card over the phone.