Lingo Newydd

Y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Ydych chi’n dysgu Cymraeg?
Dyma’r cylchgrawn i chi.

  • Erthyglau Cymraeg hawdd a hawdd iawn
  • Lluniau, storiau, newyddion
  • Cymru, pobl a phethau
  • Cod lliwiau i’ch helpu chi i ddarllen
  • Rhestr o’r geiriau anodd

Are you learning Welsh?
This is the magazine for you

  • Simple, and very simple, Welsh articles
  • Pictures, stories, news
  • Wales, people & stuff
  • Colour coded articles to help you to read
  • List of difficult words

Ble alla i brynu Lingo Newydd?

Trwy’r post – dim ond £18 am flwyddyn (6 copi).

Gallwch archebu tanysgrifiad post Lingo Newydd isod.

Where can I buy Lingo Newydd?

Through the post – only £18 a year (6 issues).

You can order your postal subscription of Lingo Newydd below.

Ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur

Mae pob tanysgrifiad Lingo Newydd yn cynnwys mynediad i wefan Lingo+ sy’n cynnwys holl erthyglau’r cylchgrawn, gyda darlleniadau sain o’r erthyglau i’ch helpu i ynganu’r geiriau.

Neu, gallwch archebu tanysgrifiad digidol yn unig.

On your phone, tablet or computer

All Lingo Newydd subscriptions give you full access to the Lingo+ website, which has all the articles from the magazine, plus audio versions to help you with the pronunciation of words.

Alternatively, you can purchase a digital-only subscription.

Os am dalu gyda siec, anfonwch siec yn daladwy i Golwg Cyf atom. Neu ffoniwch 01570 423529 i dalu gyda cherdyn dros y ffôn.

You may also send us a cheque payable to Golwg Cyf, or call 01570 423529 to arrange payment by card over the phone.