Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo

Francesca Sciarrillo, chwith, efo'r awdures Bethan Gwanas

Er gwaethaf pawb a phopeth, rydyn ni yma o hyd

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn siaradwr gwadd mewn digwyddiad gyda Menter Iaith Fflint a Wresam

Dan ni wedi ‘Ennill yn Barod’

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n rhannu ei hoff ganeuon i ddathlu Tîm Cymru yng Nghwpan y Byd
Francesca gyda llyfr Gwenllian Ellis

Y llyfr sydd wedi troi fy mhen

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n cael blas ar lyfr Gwenllian Ellis Sgen i’m Syniad: Snogs, Secs a Sens

Celf, Caneuon, a Chanwr Chwedlonol

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 aeth i weld un o’i hoff artistiaid Bob Dylan yng Nghaerdydd

Dathlu artistiaid arbrofol ar Radio Cymru

Francesca Sciarrillo

Cafodd colofnydd Lingo360 y cyfle i ddewis cân fel rhan o’r eitem ‘Cenfigan’ ar sioe Georgia Ruth

Dach chi’n ddigon dewr i ddarllen llyfr arswyd?

Francesca Sciarrillo

Ar noson dywyll, wyntog mae colofnydd Lingo360 yn cael ei harswydo gan Pumed Gainc y Mabinogi
Francesca Sciarrillo, chwith, efo'r awdures Bethan Gwanas

Dysgu mwy am ‘hanas Gwanas’

Francesca Sciarrillo

Roedd colofnydd Lingo360 wedi croesawu’r awdures Bethan Gwanas i Lyfrgell yr Wyddgrug yr wythnos hon

Pennod newydd ar fy nhaith dysgu

Francesca Sciarrillo

Mae hi wedi bod yn wythnos fawr i golofnydd Lingo360 wrth iddi ddysgu ei gwers gyntaf

Agorwch y drws i fyd o lyfrau

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd y tro yma

Dewch i ddarganfod Daniel Owen

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn dod o’r Wyddgrug lle cafodd yr awdur enwog ei eni a’i fagu