Colofn Dr James January-McCann

Casglu enwau yn y gymuned

Dr James January-McCann

Y tro yma mae’n siarad am brosiect newydd i gasglu enwau ledled Eryri sydd ddim ar fapiau modern

Cadw enwau’r hen lwybrau ar gof a chadw

Dr James January-McCann

Colofnydd Lingo360 sy’n edrych ar y gwahanol enwau am ‘lwybr’ yn Gymraeg

Daw Dewin y Mai heb ei weled fin nos

Dr James January-McCann

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar ystyr y gair ‘meifod’

Edrych ar yr un peth yn y ddwy iaith

Dr James January-McCann

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar enwau gwahanol lefydd yn Gymraeg ac yn Saesneg

Dod â hen enwau’n fyw

Dr James January-McCann

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar sut mae plant yn cael eu haddysgu am enwau lleol

Pa mor hen yw enwau’n caeau ni?

Dr James January-McCann

Mae enwau caeau yn disgrifio sut roedden nhw’n cael eu defnyddio, meddai colofnydd Lingo360

Enw symudol Llanbrynmair

Dr James January-McCann

Dyma golofn gyntaf Dr James January-McCann sy’n Swyddog Enwau Lleoedd gyda’r Comisiwn Brenhinol