Pegi Talfryn

Pegi Talfryn

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Y tro yma, beth am ddisgrifio’r lliw melyn? Sut mae’n gwneud i ti deimlo?

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Beth ydy’r newid mwya yn y byd yn ystod dy fywyd di?

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Dach chi’n gallu meddwl am ffordd newydd o ddweud mae’n bwrw glaw yn drwm?

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Dach chi’n hoffi stori arswyd?

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Y dasg wythnos yma ydy edrych am arwyddion o’r Gwanwyn

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Tasai ti’n anifail, pa anifail faset ti? Dyma’r dasg yr wythnos hon

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Faint o eiriau Cymraeg dach chi’n gallu ysgrifennu gydag ’wy’ ynddyn nhw?

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Y tro yma, beth am sgwennu stori fer?

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Sut fysech chi’n ysgrifennu hysbyseb i werthu eich tŷ?

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Dych chi’n credu bod y Cyfryngau Cymdeithasol yn dda neu yn ddrwg? Esboniwch!