Hwyl gyda Geiriau

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Sut wyt ti’n medru perswadio pobl i dy hoffi di? 

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Dach chi wedi creu rhywbeth arloesol. Be dach chi’n mynd i wneud?

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Taset ti’n gallu byw dy fywyd tu fewn i ffilm, pa ffilm fyddai hi?

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Disgrifiwch goeden i rywun sy erioed wedi gweld un o’r blaen!

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Beth am greu deialog efo ysbïwr o MI6?

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Beth sy’n gwneud i ti chwerthin?

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Y tro yma, beth am ddisgrifio’r lliw melyn? Sut mae’n gwneud i ti deimlo?

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Beth ydy’r newid mwya yn y byd yn ystod dy fywyd di?

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Dach chi’n gallu meddwl am ffordd newydd o ddweud mae’n bwrw glaw yn drwm?

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Dach chi’n hoffi stori arswyd?