Hwyl gyda Geiriau

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Beth am ddweud pam mae’r cylchgrawn Time wedi dewis chi’n Berson y Flwyddyn?

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Mae bocs wedi cyrraedd eich tŷ mewn cyflwr ofnadwy – beth sydd wedi digwydd?

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Beth fyddai plant wedi ysgrifennu mewn capsiwl amser 100 mlynedd yn ôl?

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Sut dych chi’n mynd i wario £5000 mewn un penwythnos?

Hwyl gyda geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Y tro yma mae Pegi eisiau i chi ysgrifennu 100 gair union am rywbeth dach chi’n casáu

Hwyl gyda geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Beth am ysgrifennu deialog y tro yma?

Hwyl gyda geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Fedrwch chi ddisgrifio arogl drwg, ac o lle mae o wedi dod?

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Beth am drio bod yn berson enwog am ddiwrnod?

Hwyl gyda geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Y tro yma mae Pegi eisiau i chi esbonio’r cysylltiad rhwng jiráff a phen inc!

Hwyl gyda geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Y dasg y tro yma – dach chi wedi cael eich arestio ac mae eich ffrind eisiau gwybod pam!