Colofn iechyd

Cadw’n iach: Dych chi’n gwybod eich rhifau?

Irram Irshad

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Pwysedd Gwaed

Cadw’n iach gyda Irram Irshad

Irram Irshad

Yn ei cholofn y tro yma, mae’r fferyllydd a cholofnydd Lingo yn dweud sut i gymryd gofal yn yr haul

Cadw’n iach gyda Irram Irshad

Irram Irshad

Y tro yma mae Irram yn edrych ar sut i roi’r gorau i ysmygu ac yfed llai o alcohol

Cadw’n iach gyda Irram Irshad

Irram Irshad

Dyma golofn newydd am iechyd gan fferyllydd o Gaerdydd sydd wedi dysgu Cymraeg