lingo+

Y cylchgrawn digidol i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Rhoi’r darnau at ei gilydd – a chreu clytwaith!

John Rees

Y tro yma mae John Rees yn edrych ar yr hen draddodiad o wneud clytwaith

Helo, bawb!

Bethan Lloyd

Beth am fwynhau taith i Seland Newydd mewn cyfres newydd ar S4C?

Dw i’n Hoffi… gyda Kiri Pritchard-McLean

Bethan Lloyd

Digrifwraig ydy Kiri Pritchard-McLean sy’n dod o Ynys Môn

Crwydro Clynnog Fawr

Rhian Cadwaladr

Y tro yma mae Rhian Cadwaladr yn mynd am dro i’r pentre’ bach rhwng Caernarfon a Phwllheli

Stori gyfres – Y Gacen Gri

Pegi Talfryn

Dyma rhan gyntaf stori gyfres newydd sbon sy’n cymryd lle yng Nghaerdydd

Adar o’r unlliw hedant i’r unlle

Mumph

Beth ydy ystyr yr idiom ‘Adar o’r unlliw hedant i’r unlle’?

Wisgi gyda blas o Gymru

Bethan Lloyd

Mae distyllfa yng Ngheredigion yn gwneud jin a fodca ac ar fin lansio eu wisgi Cymreig cyntaf

Lluniau yn Llandudno

Bethan Lloyd

Mae Oriel Ffin y Parc wedi symud o Lanrwst i gartref newydd yn Llandudno, Sir Conwy

Hybu natur yn ein gerddi

Iwan Edwards

Tips am beth i wneud os dach chi eisiau tyfu ffrwythau a llysiau a denu bywyd gwyllt i’r ardd

Ciao ciao i’r gaeaf, a chroeso i’r gwanwyn!

Francesca Sciarrillo

Mae Francesca wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf

Dewch ar daith i Seland Newydd – ‘Cymru ar steroids’

Mark Pers

Mark Pers sy’n ysgrifennu adolygiad o gyfres newydd S4C Alun, Chris a Kiri yn Seland Newydd

Un o’r hoelion wyth

Mumph

Beth ydy ystyr yr idiom ‘Un o’r hoelion wyth’?