Sonya Hill

Sonya Hill

Ein tŷ ni

Sonya Hill

Sonya Hill o Lanbedr, Harlech sy’n dweud hanes ei thŷ lle’r oedd yr awdur D J Williams yn arfer byw