Pryd cafodd In the Welsh Wind ei sefydlu?

Cafodd y cwmni ei sefydlu ym mis Ionawr 2018. Ellen Wakelam a’i phartner Alex Jungmayr wnaeth ddechrau’r busnes. Nhw ydy perchnogion y cwmni o hyd.