Beth am gael hwyl gyda geiriau? Dyma syniadau i chi ddefnyddio Cymraeg mewn ffordd hwyliog.

Pegi Talfryn sydd wedi gosod y tasgau yma. Mae hi’n awdur ac yn diwtor Cymraeg i oedolion gyda Popeth Cymraeg.

Wythnos nesaf, fe fydd tasg ar gyfer lefel Mynediad.

Mwynhewch!

Dyma’r dasg wythnos yma:

Edrycha ar fap o Gymru.  Cau dy lygaid a phwyntia at y map.

Ble bynnag rwyt ti’n pwyntio dy fys ydy lleoliad stori arswyd.  Beth sydd wedi digwydd yno?

Dych chi’n gallu ysgrifennu rhywbeth i ni? Mae Lingo360 eisiau gweld eich gwaith chi.

Mi fedrwch chi rannu eich gwaith yn y sylwadau, neu drwy’r ffurflen gysylltu.