Dych chi eisiau’r cyfle i holi Alison Cairns?

Mae Lingo yn cynnal sgwrs fyw gyda Dysgwr y Flwyddyn

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dych chi eisiau’r cyfle i holi Alison Cairns? Alison oedd wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn 2023.

Beth fyddech chi’n gofyn i Alison?

Bydd Alison yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb gyda lingo newydd yng Nghaergybi wythnos nesaf.

Dyma gyfle i glywed am ei phrofiadau yn dysgu Cymraeg. Bydd hi’n dweud pam ei bod wedi dechrau dysgu Cymraeg, a rhai o’r pethau sydd wedi gwneud dysgu yn hwyl iddi hi.

Mae Alison yn dod o’r Alban yn wreiddiol. Nawr mae hi’n byw yn Llannerch-y-medd yn Ynys Môn. Mae hi’n fam i saith o blant.

Os dych chi’n byw yn ardal Ynys Môn, dewch i Ysgol Kingsland yng Nghaergybi i holi Alison yn fyw!

Bydd Alison yn ymuno â’r darlledwr Nia Thomas pnawn dydd Iau, 16 Tachwedd, am 3.15pm.

Mae mynediad am ddim, a bydd croeso cynnes i bawb.

Ydy Caergybi’n rhy bell i chi?

Beth am ofyn eich cwestiwn yn y sylwadau yma?

Geiriau

cyfle
opportunity
holi
ask/interview
gofyn
ask
cymryd rhan
take part
holi ac ateb
question and answer
Caergybi
Holyhead
clywed
hear
profiadau
experiences
hwyl
fun
Alban
Scotland
ardal
area
yn fyw
live
ymuno
join
darlledwr
broadcaster
mynediad
entry
am ddim
for free
croeso cynnes
warm welcome
rhy bell
too far
sylwadau
comments

Cylchlythyr

Dweud eich dweud