Dych chi’n mynd i’r Eisteddfod? Dych chi eisiau offer cyfieithu?

Mae Caban Cyfieithu cwmni Cymen ar bwys y Pafiliwn.

Dyma’r sesiynau sydd yn cael eu cyfieithu (pabell mewn cromfachau):

Dydd Sadwrn, Gorffennaf 30

11:00 Cystadlu (Pafiliwn)

14:00 Dwylo Dros y Môr (Maes D)

15:30 Microsgopau Cyfredol (Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

16:30 Llesiant, Addysg a Cherddoriaeth – Sofia Rizzi & Rhian Lois (Encore)

17:00 Agoriad Swyddogol (Y Lle Celf)

 

Dydd Sul, Gorffennaf 31

09:00 Oedfa (Pafiliwn)

10:30 Cystadlu (Pafiliwn)

14:15 Ffeministiaeth a Barddoniaeth – Grug Muse, Casi Wyn, Menna Elfyn a Cathryn Charnell-White (Y Babell Lên)

15:30 O Rydaman i Ankara: Taith Merch mewn Byd Peirianneg (Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

17:30 Cyflwyniad Patisserie (Maes D)

18:30 Gwledda (Llwyfan y Llannerch)

19:00 Cymanfa Ganu (Pafiliwn)

 

Dydd Llun, Awst 1

10:10 Cystadlu (Pafiliwn)

12:00 Cofio Carl Clowes (Maes D)

14:15 Pump (Y Babell Lên)

15:00 Casglu Cyfoes – Morfudd Bevan (Y Lle Celf)

15:00 Barddoniaeth o Bedwar Ban Byd: Cymru a Fietnam – Mercator (Cymdeithasau 1)

15:30 Mathemateg mewn Chwaraeon – Tudur Davies (Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

15:30 Cofio Aled Roberts: Comisiynydd y Gymraeg (Cymdeithasau 2 | Societies 2)

18:30 Y Pump (Llwyfan y Llannerch)

19:30 O Dresden i Dregaron (Y Babell Lên)

 

Dydd Mawrth, Awst 2

10:00 Cystadlu (Pafiliwn)

14:00 Fy Ngheredigion i – Ashok Ahir, Melanie Owen, Jane Blank a Lowri Steffan

14:00 Dylan Thomas a WD Davies: Barddoniaeth a Diwinyddiaeth wedi’r Holocost – Daniel G Williams, Cymmrodorion (Cymdeithasau 1)

15:00 Ffotograffiaeth Marian Delyth (Y Lle Celf)

15:00 Hawliau LHDTC+ yng Nghymru (Cymdeithasau 1)

15:30 Y Fets: Tu ôl i’r Llenni (Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

18:30 Y Pump (Llwyfan y Llannerch)

 

Dydd Mercher, Awst 3

10:00 Cystadlu (Pafiliwn)

11:15 Ewyllys Unol Merched yn Erbyn Rhyfel: Apêl Merched Cymru at Ferched America 1923-24 – Catrin Stevens (Y Babell Lên)

13:00 Hanes Cymry: Lleiafrifoedd Ethnig yn y Diwylliant Cymraeg – Simon Brooks (Y Babell Lên)

14:00 Pam Dewis Addysg Gymraeg? (Maes D)

15:00 Byw gydag Artist: Ogwyn Davies – Nia Caron (Y Lle Celf)

15:00 Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru – Dr Rowan Williams (Cymdeithasau 1 | Societies 1)

15:30 At Wraidd yr Ymchwil (Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

18:00 Cystadlu Gyda’r Nos (Pafiliwn)

18:30 Y Pump (Llwyfan y Llannerch)

 

Dydd Iau, Awst 4

10:00 Safbwyntiau’r Dyfodol – Daniel Williams, Ian Rowlands, Sharon Morgan a Hannah Sams (Y Babell Lên)

10:30 Dychmygu Heddwch: Hawliau Dynol a Diarfogi – Mererid Hopwood, Sefydliad Celf Josef Herman Cymru (Cymdeithasau 2)

11:00 Cystadlu (Pafiliwn)

11:15 O Law i Law (Y Babell Lên)

12:30 Kitchener Davies: O Dreagron i Drealaw – Cymdeithas Hanes Plaid Cymru (Cymdeithasau 2)

14:00 Cymru’r Dyfodol – Sean Fletcher (Maes D)

14:00 Mas ar y Maes â Balchder (Cymdeithasau 1)

15:00 Portreadau o Gefn Gwlad Ceredigion (Y Lle Celf)

15:30 Cymdeithas Edward Llwyd (Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

15:30 Pam fod Llafur dal yn Ennill? – Richard Wyn Jones, Prifysgol Caerdydd (Cymdeithasau 2)

18:30 Y Pump (Llwyfan y Llannerch)

19:00 O Ben-y-Ffordd i Broadway (Encore)

 

Dydd Gwener, Awst 5

10:00 Cystadlu (Pafiliwn)

14:00 Fy Nhaith Iaith – Mark Drakeford (Maes D)

15:00 100 mlynedd o Lafur Cymru – Mark Drakeford a Richard Wyn Jones, Cymdeithas Cledwyn (Cymdeithasau 1)

15:00 Pegwn: Dyfodol Cynaliadwy drwy Gelf yng ngorsaf Y Fenni (Y Lle Celf)

15:30 Diogelwch Bwyd a Phwysigrwydd Microbau’r Rwmen – Sharon Huws (Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

18:00 Welsh of the West End (Encore)

18:00 Cystadlu Gyda’r Nos (Pafiliwn)

 

Dydd Sadwrn, Awst 6

10:00 Welsh [Plural] (Llwyfan y Llannerch)

10:30 Cystadlu (Pafiliwn)

13:00 Cofio Mike Pearson (Theatr)

14:15 Cranogwen – Jane Aaron, Carys Ifan, Ffion Dafis a Menna Elfyn (Y Babell Lên)

16:30 Cofio (Encore)