Rhan 6

Mae hi’n 22:00 ar 21 Mehefin, Heuldro’r Haf neu Alban Hefin. Mae Gwen Davies yn y tŷ gyda fi a Hilary. ‘Dyn ni’n gwisgo ein dillad tu chwith allan. Dw i’n cario pedol haearn Gwen mewn poced yn fy siaced.