Mae misoedd olaf y gaeaf yn gallu bod yn anodd. Mae’r tywydd yn aml yn oer ac yn wlyb ac, wrth sbïo allan o’r ffenest yn y bore, mae’r haul yn stryffaglio i godi’n uwch na’r gorwel.