Dych chi wedi defnyddio gwyngalch i baentio hen wal neu adeilad? Dyna beth ydy ystyr gwyngalchu.

Ond mae ystyr arall hefyd, fel mae idiom Mumph yn dangos.