Annwyl lingo newydd,

Lowri, Helen, Emma a Faith dan ni, a dan ni’n gweithio fel tiwtoriaid Cymraeg yn y Gogledd Ddwyrain. Bob blwyddyn dan ni’n trefnu Eisteddfod i ddysgwyr sy’n dysgu gyda ni.