Rhan 3

Mae Molly yn yr ysbyty am wythnos. Dydy Hilary ddim yn gweithio a dw i ddim yn gweithio. ’Dyn ni’n aros yn yr ysbyty, ac weithiau yn mynd nôl i’r tŷ i gael cawod, dillad glân a bwyd.