Rhan 4

Gyda’r nos dw i’n dangos yr hen ffoto o’r bobl yn dawnsio o gwmpas y Dawnswyr i Molly.

“Mae pobl wedi dawnsio yn y cylch cerrig ers talwm iawn,” dw i’n dweud wrth Molly.

“Dw i’n gwybod” ydy’r ateb.

Dw i’n mynd â hi i fyny i’r gwely.

“Caru ti,” dw i’n dweud.