Hyd yn oed ar ôl dros ddeng mlynedd o ddysgu Cymraeg, dw i dal yn synnu, dro ar ôl tro, ar y gwahanol ffyrdd mae’r iaith wedi agor y byd i mi. Y peth mwyaf, wrth gwrs, yw’r bobol – cydweithwyr a ffrindiau sy’n golygu’r byd i mi.