Annwyl lingo newydd,

Dw i’n fferyllydd ac yn byw yng Nghaerdydd. Dechreuais i ddysgu Cymraeg tua 10 mlynedd yn ôl. Dyma gerdd dw i wedi ysgrifennu am fy mam-gu a fu farw ychydig dros ddwy flynedd yn ôl. Daeth y gerdd o’r Cwrs Ysgrifennu Creadigol dw i’n gwneud ar hyn o bryd.