Pryd wnaethoch chi ddechrau dysgu Cymraeg a pham?

Roedd gen i ychydig o Gymraeg: fel ‘diolch’ a ‘llongyfarchiadau’. 50 gair efallai? Ond roeddwn i bob amser yn meddwl baswn i’n hoffi gwneud yn well. Felly mi wnes i ddefnyddio dechrau’r pandemig fel cyfle i wella a defnyddio Duolingo.

Beth ydy’ch cysylltiad chi â Chymru?