Llŷn ac Eifionydd

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol eleni yn ardal Llŷn ac Eifionydd. Dyma ardal Pen Llŷn, yng Ngwynedd. Mae Pen Llŷn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.