Mae tymor yr hydref fel pob tymor arall yn dod â newid i’r wlad. Ydych chi’n hoffi’r adeg yma o’r flwyddyn? Mae’r diwrnodau yn fyrrach gyda thywyllwch min nos, ac mae hi’n dechrau oeri.