Cwis mawr y Nadolig

Faint dych chi’n cofio am y flwyddyn aeth heibio? Beth am gymryd cwis Lingo360?

Faint dych chi’n cofio am straeon mawr y flwyddyn? Beth am gymryd cwis Lingo360 i weld?

Cwestiwn 1
FA Cymru

Roedd tîm pêl-droed Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd yn Qatar am y tro cyntaf ers...


Cwestiwn 2
Dafydd Iwan a thîm cYMRU

Pan gân Gymraeg oedd wedi cyrraedd Rhif 1 yn siartiau iTunes ym mis Mehefin?


Cwestiwn 3
B John Thomas

Pa bont yng Nghymru oedd wedi cau ar fyr rybudd ym mis Hydref?


Cwestiwn 4

Roedd Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi llyfr i ddathlu eu pen-blwydd yn 2022. Faint oed ydy’r mudiad?


Cwestiwn 5

Pwy oedd wedi ennill cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2022?


Cwestiwn 6

Pwy oedd wedi ennill Llyfr y Flwyddyn yn 2022?


Cwestiwn 7

Roedd S4C yn dathlu ei phen-blwydd ym mis Tachwedd 2022. Faint oed ydy'r sianel?


Cylchlythyr