Cwis Eisteddfod Tregaron: Faint dych chi’n ei gofio?

Triwch ein cwis am Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron

Cwestiwn 1
Joe HealyEisteddfod Genedlaethol Cymru

Beth yw enw Dysgwr y Flwyddyn?


Cwestiwn 2

Beth oedd angen i chi sgrifennu i ennill y Goron yn Nhregaron?


Cwestiwn 3
Francesca Sciarrillo

Cafodd Francesca Sciarrillo ei derbyn i'r Orsedd yn yr Eisteddfod eleni. Pryd oedd hi'n Ddysgwr y Flwyddyn?


Cwestiwn 4
Francesca Sciarrillo

Pa wleidydd oedd wedi cael ei urddo i'r Orsedd ddydd Gwener?


Cwestiwn 5

Beth yw enw'r maes lle mae gigs gan brif artistiaid a bandiau Cymru yn yr Eisteddfod?


Cylchlythyr