Dach chi’n hoffi cael hwyl gyda geiriau? Dach chi’n mwynhau iaith? Dyma syniadau i chi ddefnyddio Cymraeg mewn ffordd hwyliog.

Pegi Talfryn sydd wedi gosod y tasgau yma. Mae hi’n awdur ac yn diwtor Cymraeg i oedolion.

Wythnos nesaf, fe fydd tasg ar gyfer lefel Sylfaen.

Mwynhewch!

Rwyt ti’n berson enwog (does dim rhaid bod o Gymru). Beth ydy dy rwtîn dyddiol?

Dyma enghraifft

Bryn Terfel

Dw i’n codi am chwech bob bore.

Dw i’n garglo gyda dŵr a halen, yna dw i’n ymarfer canu.

Wedyn dw i’n mynd allan am dro.

Dw i’n hoffi stopio yn y caffi ar y gornel i gael brecwast.

Pan dw i’n dŵad adre, dw i’n siarad efo fy asiant ar y ffôn.

Dw i’n mynd i’r tŷ opera am 15:00 i ymarfer efo’r cast.

Dw i’n cael swper cynnar ac yn ymlacio.

Am 18:00 dw i’n mynd i wisgo.

Am 19:00 dw i’n dechrau canu opera.